ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
27 เมษายน 2565
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตั้งจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์กำหนดการตั้งจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565