ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
29 เมษายน 2565
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก