ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
11 พฤษภาคม 2565
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ณ จังหวัดพิษณุโลก"

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ณ จังหวัดพิษณุโลก"

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ณ จังหวัดพิษณุโลก"

สมัครได้ที่ลิงค์ : http://uat.led.go.th/qcard/register.asp?runno=8#