ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
23 พฤษภาคม 2565
สรุปข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่8/2565

สรุปข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่8/2565