ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
7 มิถุนายน 2565
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก เรื่อง การล้างบ่อตกตะกอน บริเวณฝายผลิต กองการประปา เทศบาลนครพิษณุโลก (แยกวัดโพธิญาณ) ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก เรื่อง การล้างบ่อตกตะกอน บริเวณฝายผลิต กองการประปา เทศบาลนครพิษณุโลก (แยกวัดโพธิญาณ) ประจำปี 2565