ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
9 มิถุนายน 2565
แขวงทางหลวงพิษณุโลกพิษณุโลก แจ้งปิดเส้นทางบริเวณแยกโคกช้าง (หน้าหมวดทางหลวงพิษณุโลก)

แขวงทางหลวงพิษณุโลกพิษณุโลก แจ้งปิดเส้นทางบริเวณแยกโคกช้าง (หน้าหมวดทางหลวงพิษณุโลก)

แขวงทางหลวงพิษณุโลก  จะดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ดันท่อลอดสายไฟ และก่อสร้างกำแพงกันดิน รวมทั้งรื้อถอนไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยกเพื่อตั้งเสาโคมไฟจราจรแทน และมีความจำเป็นต้องปิดเส้นทางบริเวณแยกโคกช้าง (หน้าหมวดทางหลวงพิษณุโลก) ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 - 17.00 น.