ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
13 มิถุนายน 2565
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 10 ตำบลอรัญญิก แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนฉีดวัคซีน – 19

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 10 ตำบลอรัญญิก แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนฉีดวัคซีน – 19

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 10 ตำบลอรัญญิก แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนฉีดวัคซีน – 19

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) หมายเลขโทรศัพท์ 055-378052 ในวันและเวลาราชการ