ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
16 มิถุนายน 2565
แจ้งน้ำประปาไหลอ่อน บริเวณหมู่ที่3 และหมู่ที่9 ตำบลอรัญญิก

แจ้งน้ำประปาไหลอ่อน บริเวณหมู่ที่3 และหมู่ที่9 ตำบลอรัญญิก

เนื่องด้วย กองช่าง เทศบาลเมืองอรัญญิก จะดำเนินการปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำประปา บริเวณซอยโนนพยอมหมู่ที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 13.00 น. ซึ่งส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลา จะทำการจ่ายน้ำประปาให้ทันที

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลเมืองอรัญญิก หมายเลขโทรศัพท์ 055-377730 ต่อ 303 และ 304