ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
20 มิถุนายน 2565
แจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานชั่วคราว

แจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานชั่วคราว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดเตรียมแผนงานดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลง ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 15.00 น. โดยจะทำการดับกระแสไฟฟ้าในบริเวณซอยแจ่มศรี หมู่ที่ 4 ตำบลอรัญญิก เป็นการชั่วคราว

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายเลขโทรศัพท์  089-7025415