ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
27 มิถุนายน 2565
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ลานโดม สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก