ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
8 กรกฏาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงวันหยุดยาว

เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงวันหยุดยาว