ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
21 กรกฏาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิกขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองอรัญญิกขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก