ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
22 กรกฏาคม 2565
ขอเชิญชวนชาวตำบลอรัญญิก ร่วมปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น

ขอเชิญชวนชาวตำบลอรัญญิก ร่วมปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง “ร่วมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 90 ล้านต้น”