ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
25 สิงหาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ดับกระแสไฟฟ้าบริเวณสี่แยกเส้นทางไปคลองคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก

ประชาสัมพันธ์ดับกระแสไฟฟ้าบริเวณสี่แยกเส้นทางไปคลองคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก จะดำเนินการตัดต้นไม้พาดสายไฟฟ้า บริเวณสี่แยกเส้นทางไปคลองคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก จึงทำการดับกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา09.00 น.-14.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสาธารณูปโภค กองช่าง หมายเลขโทรศัพท์ 055-377730 ต่อ 304