ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
26 สิงหาคม 2565
ประชาสัมพันธ์แจ้งการปิดถนนชั่วคราว

ประชาสัมพันธ์แจ้งการปิดถนนชั่วคราว

ด้วย  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จะดำเนินการปิดถนนเพื่อเทคอนกรีต บริเวณซอยโคกช้างเข้าค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565