ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
14 กันยายน 2565
สรุปงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จะดำเนินการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จะดำเนินการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566