ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
3 ตุลาคม 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการต่อใบอนุญาตเคลื่อนที่ให้กับผู้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์โครงการต่อใบอนุญาตเคลื่อนที่ให้กับผู้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก จะออกให้บริการเคลื่อนที่ วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองอรัญญิก สามารถมารับบริการได้ตามวันและเวลาที่กำหนด