ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
10 ตุลาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนทำหมันสุนัขและแมวตัวผู้ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลเมืองอรัญญิก รับขึ้นทะเบียนทำหมันสุนัขและแมวเพศผู้ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยเจ้าของสุนัขและแมวสามารถมาขึ้นทะเบียนทำหมัน ในระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2565 -25 ตุลาคม 2565 ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม