ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
12 ตุลาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีการประกวด "นางนพมาศยุค 80"