ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
12 ตุลาคม 2565
ประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งการปิดถนนชั่วคราว

ด้วย แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จะดำเนินการซ่อมถนน จำนวน 2 เลน บริเวณแยกไฟแดงทางเข้าหลังค่ายเอกาทศรถ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2565 ถึง 20 ตุลาคม 2565