ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
18 ตุลาคม 2565
เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565


เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยให้เตรียมหลักฐานในการลงทะเบียน มายื่นคำขอได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิก หมายเลขโทรศัพท์ 055-377730 ต่อ 500 ในวันและเวลาราชการ


*กรณีย้ายที่อยู่มาอยู่ตำบลอรัญญิก ให้มาลงทะเบียนด้วย*