ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
19 ตุลาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณซอยชนโค หมู่ที่ 8 ตำบลอรัญญิก

ประชาสัมพันธ์ ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณซอยชนโค หมู่ที่ 8 ตำบลอรัญญิก

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานย้ายแนวเสาแรงสูง บริเวณซอยชนโค หมู่ที่ 8 ตำบลอรัญญิก จึงทำการดับกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายเลขโทรศัพท์ 055-252078