ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
21 ตุลาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอเชิญชวนเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำสวนสาธารณะคลองโคกช้าง ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอเชิญชวนเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำสวนสาธารณะคลองโคกช้าง ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอเชิญชวนเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง  ณ บริเวณท่าน้ำสวนสาธารณะคลองโคกช้าง  ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

ในงานมีการ ประกวดนางนพมาศ ยุค 80  มัจฉาพาโชค  ล้วงไห  สาวน้อยตกน้ำ การแสดงแสงสีเสียง รำวงย้อนยุค ม้าหมุน ปาโป่ง  และร้านค้ามากมาย