ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
8 พฤศจิกายน 2565
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ พร้อมรื้อถอน

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ พร้อมรื้อถอน