ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
11 พฤศจิกายน 2565
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ.2566