ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
21 พฤศจิกายน 2565
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานและร่วมจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022)

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานและร่วมจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022)

ขอเชิญเข้าร่วมงานและร่วมจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022)

Facebook : Thailand Smart City Expo 2022 (คลิก)

เว็บไซต์ : https://thailandsmartcityexpo.com/

เอกสารเพิ่มเติม (คลิก)