ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
25 เมษายน 2556
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนเลียบทางรถไฟจากโรงเรียนสะพานที่ 3 ถึงกองบิน 46 หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก