ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
11 กรกฏาคม 2556
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิส์(E-Auction) โครงการปรับปรุงต่อเติมและตกแต่งอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก