ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
5 สิงหาคม 2556
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก (หลังเก่า) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก