ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
2 ตุลาคม 2556
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก