ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
4 ธันวาคม 2556
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บ้านพงศ์ผกา หมู่ที่ ๙ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก