ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
11 ธันวาคม 2556
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่อสร้างอาคารบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและการแพทย์ทางเลือก และโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน ฯ หมู่ที่ ๖