ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
17 ธันวาคม 2556
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสติก ซอยแป้งนวลถึงศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่ที่ ๘ และโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสติก พร้อมขยายไหล่ทาง ซอยราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๙ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก