ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
20 มกราคม 2557
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักงานทางเท้าพร้อมปูกระเืบื้องซีเมนต์ตกแต่งพื้น หมู่ที่ ๓ ตำบลอรัญญิก