ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
13 มีนาคม 2557
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน (คันดินกั้นน้ำ) ซอยแม่ชีวงศ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก