ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
21 มีนาคม 2557
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคงภาคประชาชน เฟส ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก