ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
21 มีนาคม 2557
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๑ คัน