ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
4 เมษายน 2557
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเก็บพัสดุประจำส่วนราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ ๓ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก