ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
1 พฤษภาคม 2557
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยศรีคชคง ซอย ๕ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๖ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก