ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
1 กันยายน 2557
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ(กล้องวัดมุม) พร้อมขาตั้งและอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน 1 ชุด