ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
3 พฤศจิกายน 2557
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างสนาม/ลาน/อาคารกีฬาอเนกประสงค์ต้านยาเสพติด หมู่ที่ 8 ตำบลอรัญญิก