ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
3 พฤศจิกายน 2557
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเก็บพัสดุ หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก