ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
3 พฤศจิกายน 2557
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสง.บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและโรงเก็บพัสดุ หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก