ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
10 พฤศจิกายน 2557
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุง ต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก(2)หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก