ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
17 พฤศจิกายน 2557
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง Submersible ขนาด 3 แรง 3 เฟส หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก