ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
7 สิงหาคม 2552
พระพุทธรูปจำลอง โลหะปิดทอง ทองเหลือง เรซิ่น ฯลฯ

793 / 7 หมู่ที่ 7 ต. อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

กลุ่มพระพุทธชินราช 9 นิ้ว 4 ดาว 

คุณวิรัตน์ บุตรดี 

793 / 7 หมู่ที่ 7 ต. อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

โทร. 055 - 243502 / 089 - 9603113