ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
7 สิงหาคม 2552
เค้กคุกกี้สิงคโปร์

หมู่ที่ 9 ต. อรัญญิก อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000

กลุ่มเค้กคุกกี้สิงคโปร์ 3 ดาว 

คุณสรัลชนา นุชสวาท 

หมู่ที่ 9 ต. อรัญญิก อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000 

โทร. 055 - 221732 / 081-9724943