ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
3 กุมภาพันธ์์ 2558
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถังรองน้ำบาดาลและเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก