ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
8 สิงหาคม 2552
กลุ่มไข่เค็มกะทิ

หมู่ที่ 2 ต. อรัญญิก อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000

กลุ่มไข่เค็มกะทิ 

ร้อยตรีถวิล ปัญญา 

หมู่ที่ 2 ต. อรัญญิก อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000 

โทร. 081 - 9715191