ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
13 กุมภาพันธ์์ 2558
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก(โพลิเอธีลีน) ชุดจังเกิ้ล คาร์ ปาตี้(Junkle Car Party) จำนวน 1 ชุด